دوشنبه امتحان فرانسه دارم. روی میزم رو پر کردم از کتاب و دفتر و کاغذ یادداشت و پوشه. طبق معمول دلم میخواد واو به واو همه صفحات رو بخونم. معلومه که نمیشه اما تمام تلاشم رو میکنم. روی ص های آ چهار صرف کامل فعلها رو مینویسم و بلند بلند میخونم. دلم میخواد زمان کش بیاد، اونقدری که بتونم کل کتابی رو توی 6 ترم خوندیم رو مرور کنم، دو تا کتاب تمرین رو حل کنم، کل سی دی رو گوش بدم و همه فعل ها رو صرف کنم. نمیشه اما من تمام تلاشم رو میکنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید