دوباره امتحان پایان ترم و من و کتاب و ورق. استرس دارم همه چیز رو بخونم و روز جمعه ام تقریبا به جای استراحت شده کار دو برابر و خستگی. دارم فکر میکنم بیخیال درس خوندن بشم و این قدر برای خودم کار اضافه درست نکنم و مثل باقی دنیا تعطیلات آخر هفته رو استراحت کنم، اما نمیتونم از قولی که به خودم دادم دست بکشم: این که تا آخرش برم و وسط راه ول نکنم دو سه بار واقعا شل شده بودم و تا چهار جلسه بعد از شروع ترم ثبت نام نکردم اما آخرش خودم رو هل دادم به جلو. فوقش یه سال سختیشه و بعدش تقریبا بیشتر دوره تموم میشه. دارم فکر میکنم به خاطر آینده ام هم که شده تلاش کنم. یه آدم با دو تا زبون خارجی شانس بیشتری داره تا یه زبون.

/ 0 نظر / 14 بازدید