خودزنی، خودنفرتی

از خودم بدم میاد. وقتایی که نمیتونم کاری رو انجام بدم چون خسته ام. و بیشتر وقنی از خودم متنفر میشم که باعث و بانی عدم استراحت کافی ام، خودم بوده باشم.

مثلا وقتی یکشنبه امتحان دارم و به جای استراحت با وجود بیخوابی و خستگی، پا میشم میرم کرج دیدن سندباد. کل امروز هم حتی خسته بودم نگران

خونه سندباد آروم و آرامش بخش بود، اما از لحاظ عقلانی اون روز وقت رفتن نبود.

از خودم بدم میاد. کماکان.

/ 1 نظر / 19 بازدید
سندباد

آخی امیدوارم توی این دوروز حداقل خستگی ت دررفته باشه و امتحانت رو هم خوب بدی که خاطره بدی برات باقی نمونه