خیابان شانزدهم مرموز

هر روز صبح که از عباس آباد رد میشوم بعد از (یا نرسیده به) میرعماد یک خیابان کوچک است به اسم "شانزدهم". هر روز بلا استثنا با دیدن تابلوی خیابان یاد اسم کتابی می افتم و زیر لب میگویم "شانزدهم هپ ورث". هر روز هم از خودم میپرسم اصلا نویسنده این کتاب چه کسی است. هر روز رد میشوم و هیچ روزی دنبال اسم نویسنده نمیگردم. امروز، در این لحظه بالاخره جست و جو کردم و دیدم مال سلینجر است. همان سلینجر محبوبی که کتابهایش را میپرستیدم و "تیرهای سقف..." اش را مثل کتاب دعا میخواندم. حالا حتی یادم میروم اسم کتابش چه بوده. زندگی است دیگر. آدمها تغییر میکنند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سندباد

اسمش خیلی سلینجریه! اسمشو خوندم یاد تو افتادم شاید یه بار ازش نوشته باشی فعلا که یادم نیس