«ایش، یارو از این شهرستانی‌ها بود که با لهجه حرف می‌زنن»
این رو یه نفر داشت می‌گفت که خودش هنوز سه سال نشده از یه شهر کوچیک به پایتخت نقل مکان کرده.
یاد دوستم می‌افتم که لهجه آدم‌ها رو مسخره می‌کرد اما خودش به مداد می‌گفت مَداد!

/ 1 نظر / 2 بازدید